Những câu nói để đời của người nổi tiếng {P1}

Đó là những suy nghĩ của một cá nhân đưa ra nhưng dường như nó đánh vào tâm trạng và ý nghĩa tới cả một cộng đồng. Và những câu nói đó thực sự là suy nghĩ ghi dấu ấn bởi ý nghĩa của nó, nhân văn của nó và nó giúp ta thêm những suy nghĩ rồi động lực để hành động.
Nó có thể sai hoặc chưa phù hợp với bạn nhưng hãy cùng ảnh ý nghĩa cảm nhận và trải nghiệm những hình ảnh dưới đây nhé

Những câu nói để đời của những người nổi tiếng {P1}

Những câu nói để đời của những người nổi tiếng {P1}
Đừng sống một cuộc đời bằng phẳng

Những câu nói để đời của những người nổi tiếng {P1}

Những câu nói để đời của những người nổi tiếng {P1}

Những câu nói để đời của những người nổi tiếng {P1}

Những câu nói để đời của những người nổi tiếng {P1}

Những câu nói để đời của những người nổi tiếng {P1}Những câu nói để đời của những người nổi tiếng {P1} Steve Jobs
Xem tiếp phần 2: Những câu nói ghi dấu ấn của người nổi tiếng {P2}
Nguồn Facebook: Chúng ta +
Tags: ,
Bạn có thích