The book of your life - Dành cho cuộc sống của bạn

Bạn có bao giờ viết nhật ký ?
Một điều khá thú vị rằng, khi bạn nhận được những giá trị nào đó đem lại ý nghĩa dù nhỏ thôi nhưng bạn cũng sẽ ghi nhớ và mong muốn bồi dưỡng nó. Thật vậy, nội dung những hình ảnh đẹp dưới đây mang chủ đề về The book of your life - một cuốn sách sẽ ghi hết lại những gì ý nghĩa dành cho cuộc sống của bạn. Hãy cùng viết lên, cảm nhận và chia sẻ những điều bạn đã gặp, đã từng và dự đoán những điều sẽ đến với bạn nhé !

The book of your life - Dành cho cuộc sống của bạn

The book of your life - Dành cho cuộc sống của bạn


The book of your life - Dành cho cuộc sống của bạn

The book of your life - Dành cho cuộc sống của bạn

The book of your life - Dành cho cuộc sống của bạn

The book of your life - Dành cho cuộc sống của bạn

The book of your life - Dành cho cuộc sống của bạn

The book of your life - Dành cho cuộc sống của bạn

The book of your life - Dành cho cuộc sống của bạn
Tags: ,
Bạn có thích