Hãy biết cảm ơn khi nhận được giá trị

Đó là một văn hoá.
Khi bạn nhận được giá trị từ người khác đem lại hãy biết cảm ơn. Cuộc sống tươi đẹp hơn khi mỗi người chúng ta nhận ra những điều nhỏ ấy.
Cũng khá lâu rồi và hôm nay trong một năm mới bắt đầu, anhdep3 lại chia sẻ cùng bạn đọc những điều ý nghĩa của cuộc sống. Chọn lọc những hình ảnh đẹp nhất trong tâm hồn để cùng nhau chia sẻ. Và...bạn cũng đừng quên chia sẻ những khoảnh khắc khiến bạn gợi lên trong lòng nhé !
Hãy biết cảm ơn khi nhận được giá trị

 HÃY CẢM ƠN...những thứ tốt đẹp ... nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thức chưa hoàn hảo nữa !

Hãy biết cảm ơn khi nhận được giá trị

Hãy biết cảm ơn khi nhận được giá trị

Hãy biết cảm ơn khi nhận được giá trị

Hãy biết cảm ơn khi nhận được giá trị

Hãy biết cảm ơn khi nhận được giá trị

Hãy biết cảm ơn khi nhận được giá trị

Hãy biết cảm ơn khi nhận được giá trị
Tags: ,
Bạn có thích