Thực ra chúng ta đang...để biết được!

Chào ngày mới!
Một ngày có lẽ trong lòng của mình nhiều, rất nhiều tâm sự. Bạn có không?
Có bao giờ một ngày nào đó bạn gặp một xích mích nào trong cuộc sống mà bạn muốn bỏ trốn đi. Vì đôi khi trốn đi không phải là một cách giải thoát mà chỉ để muốn biết được rằng khi bạn trốn đi thì có ai sẽ đi tìm bạn hay không. Bạn có còn quan trọng đối với nhiều người không. Suy nghĩ trong bạn là vậy
Bài viết này là một ít hình ảnh đẹp thể hiện điều đó
Thực ra chúng ta đang...để biết được!
 Thực ra....chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy

Thực ra chúng ta đang...để biết được!
 Thực ra chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ đuổi theo
Thực ra chúng ta đang...để biết được!
 Thực ra chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ
Thực ra chúng ta đang...để biết được!
Thực ra chúng ta để trái tim tan vỡ vì muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta
Tags: ,
Bạn có thích