Những câu nói hay, chuẩn không cần chỉnh, ý nghĩa

Thực ra nói cũng không phải chính xác hoàn toàn nhưng thật sự khi đọc xong những câu nói hay, chuẩn không cần chỉnh dưới đây rất có những ý nghĩa về cuộc sống khác nhau. Đây được những câu nói được Ảnh ý nghĩa chọn lựa và gửi tới bạn đọc. Hy vọng rằng nó sẽ có 1 chút ý nghĩa gì đó với bạn đọc Blog. Cũng là đầu 1 ngày mới, xin chúc cả nhà 1 ngày làm việc hiệu quả, ngập tràn niềm vui và tiếng cười. :)

Những câu nói chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa
Người khác thấy bạn không quan trọng, quan trọng là bạn nhìn bản thân mình như thế nào


Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa
Khi buồn, CHIA SẺ là cách làm ta cảm thấy nhẹ lòng.
Nhưng đôi khi, giãi bày quá nhiều lại không hay, bởi người ngoài cuộc không bao giờ hiểu được nỗi đau ta đã từng trải qua...

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa
Nhiều người cứ bám lấy những mối quan hệ không ra gì bởi đơn giản họ sợ cảm giác cô đọc

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa
Yêu là khi chúng ta vô sình chạm vào nhau giữa cuộc đời và cố tình ở lại bên nhau

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa
Giá như...yêu thương có thể "save" lại
Nỗi đau có thể "delete" đi
Nhưng cuộc đời không cho ai chữ "giá như" bao giờ

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa
Khi bạn yêu một ai đó vì tính cách của họ, thì bạn sẽ thấy họ đẹp ở mọi mặt

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa
Tôi tin sẽ có một người muốn yêu tôi thật lâu

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa


Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa

Những câu nói hay chuẩn không cần chỉnh và ý nghĩa
Nếu bạn khao khát có được một thứ mà bạn chưa bao giờ có, bạn phải chấp nhận với việc làm những thứ mà bạn chưa bao giờ làm
Tags: , ,
Bạn có thích