Tranh biếm họa NGƯỜI VIỆT ĐI XE MÁY

Những bức tranh biếm họa dưới đây là miêu tả dùng cho "một bộ phận không nhỏ" của người tham gia giao thông tại Việt Nam. Qua góc nhìn khách quan, nhiều người đã đánh giá mức độ và ý thích cửa người điều khiển xe gắn máy. Mời bạn cùng theo dõi những chia sẻ dưới đây, blog hình ảnh đẹp nhận được chia sẻ từ 24hvanchuyen.com. Và nếu bạn quan tâm, muốn bộ phận đi xe máy dưới đây thay đổi thì hãy chia sẻ thông điệp này tới nhiều bạn đọc hơn và nhiều người biết hơn.

Album hình ảnh đẹp: Tranh biếm họa NGƯỜI VIỆT ĐI XE MÁY

Tranh biếm họa NGƯỜI VIỆT ĐI XE MÁY
Vừa đi xe máy vừa nhắn tin điện thoại, rất nguy hiểm cho chính bạn và người tham gia giao thông

Tranh biếm họa NGƯỜI VIỆT ĐI XE MÁY
Chợ lưu động

Tiếp sức

Dàn hàng

Xe lực sĩ

Nhà hàng di động

6 anh em trên một chiếc xe "tăng"

Xe tạo mây nghệ thuật (khói)

Xe cởi truống :D :D
Tags: , ,
Bạn có thích