Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Một câu hỏi mà ngay khi mình nhìn những hình ảnh đẹp nói lên sự "bận rộn" của con người khi gắn những công nghệ vào. Có cần thiết phải giữ những sự bận rộn ấy mà quên đi rằng, ở bên cạnh có người đang chờ bạn nói chuyện. Hay vô tình chúng ta đã bị lãng quên bởi công nghệ? Smartphone đã đem lại cả thế giới nhưng nó cũng đã cướp đi những điều đáng quý của cuộc sống. Có thể bạn mất nhưng bạn lại không nhận ra rằng mình đã đánh mất.
Mời bạn đọc xem những hình ảnh dưới đây và suy nghĩ câu hỏi cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?


Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?

Cuộc sống công nghệ có làm xa cách nhau?
Tags: ,
Bạn có thích