iCon Mercedes-Benz Black - Royal blue - Caribbean - Soylent red - Orange

Được 1 bạn làm việc bên Mercedes Truong Chinh hỏi về việc lấy iCon của Mercedes-Benz làm icon cho Website, Blog. Khá đẹp và nhiều màu sắc thiết kế, Blog hình ảnh đẹp chia sẻ luôn với bạn đọc về icon của Mercedes-Benz. Đầu tiên phải nói đến màu truyền thống của Mercedes. Black sang trọng. Những icon có đuôi .PNG nên bạn sử dụng làm logo cũng rất ok nhé.

iCon Mercedes-Benz Black - Royal blue - Caribbean - Soylent red - Orange


  • 1. Black icon Mercedes-Benz

icon Mercedes-Benz, icon mercedes Black

thêm những kích thước khác cho bạn lựa chọn  • 2. Royal blue mercedes benz icon

iCon Mercedes-Benz Black - Royal blue - Caribbean - Soylent red - Orange
  • 3. Caribbean blue mercedes benz icon

iCon Mercedes-Benz Black - Royal blue - Caribbean - Soylent red - Orange
  • 4. Moth green mercedes benz icon

iCon Mercedes-Benz Black - Royal blue - Caribbean - Soylent red - Orange

  • 5. Soylent red mercedes benz icon

iCon Mercedes-Benz Black - Royal blue - Caribbean - Soylent red - Orange

  • 6. Orange mercedes benz icon

iCon Mercedes-Benz Black - Royal blue - Caribbean - Soylent red - Orange
Tags:
Bạn có thích