Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn

Những cái tết ở những năm 70 gợi lại cho chúng ta 1 thời đổi mới của đất nước. Không khí tết đầm ấm rộn rã trên khắp phố phường. Sài Gòn cũng vậy, cũng ồn ào đón tết và cũng thu xếp mọi việc để du xuân...
Những hình ảnh đẹp dưới đây về khung cả tết xưa ở Sài Gòn mà hình ảnh đẹp chia sẻ dưới đây gợi nhớ đến không khí tết nhé.

Album hình ảnh đẹp: Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn

Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn

Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn

Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn

Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn


Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa ở Sài Gòn.
Tags:
Bạn có thích