Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak

Một lần lên với Buôn Ma Thuột, mình khá ngỡ ngàng với vẻ đẹp nơi đây. Thời điểm đó mình lên vào khoảng đầu tháng 12 âm lịch. Chà, thời tiết khá lạnh và nếu đi xe ngoài đường thì bạn sẽ phải trang bị khá nhiều áo ấm. Nhưng không vì thế mà mình lười ra đường vì thiên nhiên ở đó đẹp quá.
- Hôm nay gợi nhớ lại nên mình viết 1 bài tổng hợp hình ảnh đẹp về Buôn Ma Thuật. Người ta vẫn gọi với cái tên Buôn Mê dễ gần.
Fastival Cafe Buôn Mê
Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
 Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak

Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak

Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak

Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
 Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
 Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
Thác nước Dray Nur, dòng nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống giống như những tấm lụa đang được kéo dệt
Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
Dòng nước đổ xuống trắng xóa tạo nên những âm thanh và hình ảnh tuyệt đẹp không thể nào quên
Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
 Cầu treo qua thác nước
Cầu treo qua thác nước
Hồ Lăk - Buôn Mê Thuột, cảnh đẹp hoàng hôn, nước hồ lấp lánh như dát vàng
Hồ Lăk - Buôn Mê Thuột, cảnh đẹp hoàng hôn, nước hồ lấp lánh như dát vàng

Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak

Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak

Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak

Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak

Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak

Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak

Hình ành đẹp về Buôn Ma (Mê) Thuột - DakLak
Tags: ,
Bạn có thích