Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng

Vụ mùa bội thu hay những bông lúa chín vàng luôn là những hình ảnh quen thuộc của người dân Việt Nam. Nhìn những cánh đồng xanh mơn mởn bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mát và mùi hương của thiên nhiên. Còn nếu gặp những cánh đồng lúa chín, bạn sẽ thấy được niềm vui của những người lao động và niềm tự hào của cây lúa Việt Nam.

Album hình ảnh đẹp: Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng

Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng

Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng

Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng

Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Cánh đồng lúa Việt Nam: xanh - chín vàng
Tags: ,
Bạn có thích