Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm

Ngày lễ tết, chúng ta thường đi đến chùa, đền để cầu cho 1 năm mới được theo ý muốn. Jerry Phạm cũng vậy, hãy cùng xem ảnh đẹp của Jerry Phạm trong dịp lễ tết

Album hình ảnh đẹp: Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm

Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm

Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Thắp hương cầu ngày tết
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm

Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Đi lễ chùa tết cầu may cùng Jerry Phạm
Tags: ,
Bạn có thích