Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết

Chỉ sau một đêm tuyết rơi, nét cổ kính, mộc mạc của Sapa đã được thay thế hoàn toàn bởi vẻ lãng mạn như chuyện cổ tích châu Âu.
Đến với Sapa những ngày tuyết rơi phủ, du khách sẽ thấy và cảm nhận được vẻ đẹp của tuyết. Cái lạnh của Sapa và sáng tạo với những hình tuyết do mình tạo ra...
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết

Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết

Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết

Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Album hình ảnh đẹp: Vẻ đẹp cổ tích ngày Sapa phủ tuyết
Tags: , ,
Bạn có thích