Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất

Sẽ là những hình ảnh thư pháp về chữ TÂM đẹp được anhdep3 sưu tầm và tự viết. Với những tranh thư pháp gắn liền với những câu thơ thật ý nghĩa...
Album hình ảnh đẹp: Thư pháp chữ TÂM đẹp nhất
Thư pháp chữ TÂM đẹp nhất
 Mở rộng TÂM ra lòng thanh thản
An vui tự tại đời thong dong

Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất
 Hồng phúc ân tình lưu sáng mãi
Tâm thành nghĩa trọng vững bền lâu
Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất

Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất

Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất
 Chữ tâm độc tự thế mà hay
Thành bại nên hư ở chữ này
Tuổi trẻ gắng rèn, già cố giữ
Cuộc đời gắn trọn cả vào đây
Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất

Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất
 Thở vào tâm tĩnh lượng
Thở ra miệng mỉm cười
Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất
 Cuộc đời còn lắm đục trong
Lòng ta như đóa sen hồng tinh khôi
Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất
 Tâm mở rộng ra lòng thanh thản
An vui tự tại đời thong dong
Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất

Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất
 Chân tâm tài tất đáo
Hữu đức phúc tự lai...
Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất

Thư pháp về chữ TÂM đẹp nhất
Tags: , , ,
Bạn có thích