Những hình ảnh hài hước về ông già Noel

Ông già Noel vẫn quen thuộc với hình ảnh giao quà cho thiếu nhi nhân ngày Giáng Sinh. Vì mệt và vì ham chơi sau những giờ giao quà mệt mỏi, ông già Noel đã nghỉ chân hoặc làm những điều trở lên hài hước.
Cùng theo dõi xem ông như thế nào nhé :)
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel

Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
 Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Những hình ảnh hài hước về ông già Noel
Tags: ,
Bạn có thích