Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam

Ở Việt Nam chúng ta có thể bắt gặp loại hoa tử đẳng này ở quán trong Sài Gòn hoặc những căn nhà vườn của miền Tây. Ở Nhật Bản mùa hoa Tử Đằng sẽ rất đẹp, cũng như hoa anh đào của nước Nhật, Tử Đằng cũng ra theo mùa cố định trọng năm...
Album hình ảnh đẹp: Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam

Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam

Hoa tử đằng ở Nhật Bản và Việt Nam
Tags: ,
Bạn có thích