Chữ thư pháp về tình vợ chồng

Tình vợ chồng hạnh phúc trăm năm...
Với những tranh thư pháp dưới đây được ghi những dòng chữ ý nghĩa sâu đậm về tình vợ chồng.
Album hình ảnh đẹp: Chữ thư pháp về tình vợ chồng
Xem thêm: Thư pháp về chữ HẠNH PHÚC
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương...

 Sơn thủy hữu tình xuân bất tận
Vợ chồng hòa thuận phúc trăm năm...


 Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờTags: , ,
Bạn có thích