Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook

Có lẽ những hình ảnh của nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân đã khá quen thuộc khi cô gái này được cộng đồng mạng chia sẻ với vẻ đẹp và những tài năng cô có. Cô là vô địch  Taekwondo thế giới năm 2010
Tuyết Vân còn khiến mọi người nể phục hơn khi tiết lộ rằng cô bạn hiện đang học năm thứ ba tại ĐH Tôn Đức Thắng, ngành quản trị du lịch khách sạn. Dù thi đấu và học tập đều bận rộn song cô gái sinh năm 1990 vẫn biết cách sắp xếp, hoàn thành tốt cả hai việc.

Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook

Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook

Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook

Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook

Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook

Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook

Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Nữ VĐV Taekwondo Châu Tuyết Vân và ảnh chia sẻ facebook
Tags: ,
Bạn có thích