Thư pháp về chữ Hạnh Phúc

Đây là những tranh ảnh về thư pháp với chữ HẠNH PHÚC, mừng hạnh phúc trăm năm của lứa đôi.
Khi đến với nhau, là vợ chồng đã có đủ 2 chữ HẠNH PHÚC. Vậy hãy dành những lời chúc trăm năm tới những đôi đã tìm và đến được với nhau nhé
Album hình ảnh đẹp: Thư pháp chữ Hạnh Phúc
 Xem thêm: Thư pháp chữ NHẪN
Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp
Bên nhau cũng một chữ tình
Ngọt bùi cay đắng chúng mình có nhau

Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp

Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp
Trăm năm tình viên mãn
Bạc đầu nghĩa phu thê...
Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp
Hạnh ngộ duyên nống xây tổ ấm
Phúc lành tình thắm giữ bền lâu
Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp

Trăm năm tình viên mãn
Bạc đầu nghĩa phu thê...

Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp
Hạnh phúc ơi mãi bên ta nhé
Để mối tình mơ ta khẽ một nụ
Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp
Vợ chống nghĩa nặng tình sâu
Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương
Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp

Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm
Người nào đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng
Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp

Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp
Phúc sinh phú quý gia đình thịnh
Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp

Tranh thư pháp chữ Hạnh Phúc, chữ thư pháp
Tags: , ,
Bạn có thích