Hình nền thư pháp về chữ NHẪN đẹp nhất

Trong cuộc sống, có lẽ NHẪN là điều cần thiết. Người bản lĩnh là biết cách dừng và kìm nén mình đúng lúc.
Những hình ảnh thư pháp về chữ NHẪN dưới đây sẽ nói lên được ý nghĩa sâu của chữ NHẪN
Album hình ảnh đẹp: Hình nền thư pháp chữ NHẪN đẹp nhất
Hình nền thư pháp chữ NHẪN đẹp nhất, thư pháp chữ NHẪN
 Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao...

Hình nền thư pháp chữ NHẪN đẹp nhất, thư pháp chữ NHẪN

Hình nền thư pháp chữ NHẪN đẹp nhất, thư pháp chữ NHẪN

Hình nền thư pháp chữ NHẪN đẹp nhất, thư pháp chữ NHẪN

Hình nền thư pháp chữ NHẪN đẹp nhất, thư pháp chữ NHẪN

Hình nền thư pháp chữ NHẪN đẹp nhất, thư pháp chữ NHẪN

Hình nền thư pháp chữ NHẪN đẹp nhất, thư pháp chữ NHẪN

Hình nền thư pháp chữ NHẪN đẹp nhất, thư pháp chữ NHẪN

Hình nền thư pháp chữ NHẪN đẹp nhất, thư pháp chữ NHẪN
 Hữu tâm ắt thành tựu
Vô NHẪN bất thành nhân
 Đắc nhất công thành
 Lắng lòng nhẫn một chút thôi
Sẽ nghe trời đất mở lời yêu thương
Có khi NHẪN để bình an
Có khi NHẪN để thênh thang cõi lòng...
Tags: ,
Bạn có thích