Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh bay trong gió chiều
Khiến cho lòng em nhung nhớ nhiều
Nhớ nụ cười ánh mắt người
Một vòng tay yêu biết bao nhiêu.

Và em hứa yêu anh suốt đời
Chẳng bao giờ mình xa cách rời
Trái tim này cánh tay này
Nguyện cùng anh đi hết con đường tình yêu.

Album hình ảnh đẹp: Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây
Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây

Bồ công anh và nắng gió - Long lanh mặt trời soi xuống cây
Tags:
Bạn có thích