Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm

Những hình ảnh đẹp về hồ Gươm xưa và nay
- Xưa với tên gọi là Hồ Hoàn Kiếm, ngay nay được chuyển lại với tên Hồ Gươm, trải qua bao nhiêu thăng trầm thời gian. Hồ Gươm là điểm đến lý tưởng và đặc trưng nhất của thủ đô Hà Nội...
Album hình ảnh đẹp: Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm
Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Về từ hồ Hoàn Kiếm đến Hồ Gươm, ho Guom, ho Hoan Kiem

Tags: ,
Bạn có thích