Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới

Nếu đứng về xa, xem qua hình ảnh chúng ta sẽ có cảm giác như đang nhìn 1 tấm thảm dệt, nhưng đó lại là những cảnh thiên nhiên có thật.
Album hình ảnh đẹp: Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới
Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới
Tấm thảm hoa trồng ngày mùa chờ được thu hoạch tại Carlsbad, California

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới
Những thửa ruộng trồng cây việt quất ở Đông Nam Massachusetts

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới
Toàn cảnh thửa ruộng trong ngày dở đất tại Thung lũng Đức, Illinois

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới
Cách đồng lúa ngập nước ở Welsh, Louisiana,

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới

Cảnh đẹp thiên nhiên độc nhất thế giới
Tags: ,
Bạn có thích