Poster 'tác hại của thuốc lá'

Hút thuốc lá ảnh hưởng tới những người xung quanh, hơn thế nữa nó rất nhiều tác hại trực tiếp đến bạn. Hãy giữ gìn sức khỏe của bạn và hãy coi trọng sự sống hơn...đó là những thông điệp của cuộc sống dành cho những ai hút thuốc lá.
Những hình ảnh được thiết kế với ý nghĩa nói lên tác hại của thuốc lá.
Thuốc lá có nhiều tác hại...

Qua những hình ảnh này chúng ta sẽ nhìn thấy được hậu quả của việc hút thuốc lá
Tags: ,
Bạn có thích