TOP30 phong cảnh thiên nhiên đẹp nhất thế giới

Những phong cảnh khác nhau trên thế giới như những bức tranh được vẽ hoàn hảo...
Thuộc vào danh sách những cảnh thiên nhiên được đánh giá đẹp nhất thế giới.
Tea Garden near Mt. Fuji, Japan
Tea Garden near Mt. Fuji, Japan
Ashikaga Flower Park, Japan
Ashikaga Flower Park, Japan

Hall of Mosses, Olympic National Park, Washington
Hall of Mosses, Olympic National Park, Washington

Marqueyssac Gardens – Vezac, France
Marqueyssac Gardens – Vezac, France

Stone Forest in Madagascar
Stone Forest in Madagascar

Japanese Maple Tree, Austin, TX
Japanese Maple Tree, Austin, TX

Glacier Bay, Alaska
Glacier Bay, Alaska

Tulip fields, somewhere in The Netherlands
Tulip fields, somewhere in The Netherlands

Tree in Portland Japanese Garden
Tree in Portland Japanese Garden

Nagano, Japan
Nagano, Japan

Flower Ocean in China
Flower Ocean in China

Flower Ocean in China

1500 year old Angel Oak in Charleston, South Carolina
1500 year old Angel Oak in Charleston, South Carolina

Moraine Lake, Canada
Moraine Lake, Canada

The Flatirons, Boulder, Colorado
The Flatirons, Boulder, Colorado

Banyan tree Cypress Gardens, FL
Banyan tree Cypress Gardens, FL

Hokitika gorge, New Zealand
Hokitika gorge, New Zealand

Fields of Lavender in Provence, France
Fields of Lavender in Provence, France

Tibet
Tibet

Ponthus beech in Broceliande forest, Bretagne, France
Ponthus beech in Broceliande forest, Bretagne, France

Bamboo Forest in Kyoto, Japan
Bamboo Forest in Kyoto, Japan

Kochia Hill, Hitachinaka City, Japan
Kochia Hill, Hitachinaka City, Japan

Telatyn, Poland
Telatyn, Poland


Brazilian Purple Piuva Tree
Brazilian Purple Piuva Tree

Morondava, Madagascar
Morondava, Madagascar


The Verzasca River, Swiss Alps
The Verzasca River, Swiss Alps

Portland, Oregon Japanese Garden – A bright orange-red lace-leaf maple
Portland, Oregon Japanese Garden –
A bright orange-red lace-leaf maple

Horseshoe Bend on the Colorado River
Horseshoe Bend on the Colorado River
Tags: ,
Bạn có thích