Nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Nhà thờ đá Phát Diệm (nhà thờ tòa chính Phát Diệm) là 1 công trình kiến trúc nổi tiếng thuộc Kim Sơn - Ninh Bình
Album ảnh đẹp: Nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình
Xoay quanh khung cảnh của 1 công trình kiến trúc đặc biệt
Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình


Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình

Hình ảnh đẹp về nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình
Tags: ,
Bạn có thích